Vacature Project EHS Manager – On site in Noord-Holland

Introductie

Het gaat hier om een groot tunnelproject in Noord Holland.

Organisatie

Dinel Oil & Gas / Industrie richt zich op het verlenen van adviezen en diensten op het gebied van engineering- en constructieopdrachten voor korte en lange projecten, zowel nationaal als internationaal. Met onder meer projecten in de distributie en opslagindustrie, chemische en petrochemische industrie, machinebouw, maakindustrie, installatie- en energiebranche en de food- en farmaceutische industrie. Voor deze specifieke vacature kan je voor meer informatie contact met ons opnemen. We know how…..just ask

Functie

– Effectief managen en integreren van HSE aspecten in de realisatie fase van het project.

– Zekerstellen dat de projectdoelstellingen worden behaald, zonder schade aan mens of milieu.

– De veiligheidskundige zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd t.a.v. HSE klanteisen en/of wensen, functionaliteit, kosten en termijnen worden bereikt, met in achtneming van (Arbo en Milieu) wet- en regelgeving en beleid.

– Opstellen project VGM-plan, inclusief risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en milieu risico inventarisatie en indien van toepassing taak risico analyses (TRA) tijdens de realisatiefase.

– Controleren en toetsen naleving project VGM-plan.

– Het signaleren, melden en onderzoeken naar (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties.

– Trainen / adviseren en controleren van medewerkers op het gebied van HSE op het project (onsite).

Functie-eisen

– Minstens Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) HVK mag ook, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring

– Kennis van lokale wet- en regelgeving op het gebied van VGWM

– Kennis van normen (VCA, ISO 14001, CO2)

– De Engelse taal machtig (spreken / schrijven)

– Aantoonbare ervaring als HSE site verantwoordelijke op een groot project.

Aanbod

Een lange periode on-site in Noord Holland en hierna mogelijkheden tot een langer dienstverband in Zoetermeer.

Inlichtingen

Joyce de Heer +31(0)102343573

Sollicitatie

Joyce de Heer +31(0)102343573