Dinel onderneemt maatschappelijk verantwoord

Dinel Group streeft ernaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze uitgangspunten zijn mens, dier, de planeet en welvaart door winst. Wij willen op dit vlak concrete stappen zetten.

Een paar voorbeelden

  • Alle medewerkers van Dinel kunnen gebruikmaken van een bedrijfsfitnessabonnement.
  • Dinel steunt verschillende jeugdsportclubs, waaronder de zwemvereniging van Zeeland.
  • Dinel steunt KWF Kankerbestrijding door een lidmaatschap.

Om ons bewust te maken van onze CO2-uitstoot, hebben we een Carbon Footprint Analyse laten maken. Graag gaan we met onze samenwerkingspartners het gesprek aan om samen te werken aan een CO2-reductie.

Hoe pakt Dinel het aan?

  • Met digitale salarisstroken
  • Met digitale facturen naar onze klanten
  • Via ons wagenpark, dat inmiddels hoofdzakelijk uit schonere en zuinigere auto’s bestaat
  • Door minder dienstreizen te maken

Onze Carbon Footprintrapportage is opgezet conform de ISO 14064 en is onafhankelijk getoetst door DNV Kema op betrouwbaarheid van de data. Wij hanteren intern de CO2-prestatieladdermethodiek om voor onze bedrijfsprocessen en -doelen de vervolgstappen gestructureerd in te vullen en te verbeteren. Dus ook voor onze klanten dragen wij met onze Carbon Footprintrapportage bij aan de verbetering van hun CO2-prestatieladder en CO2-missie. Op deze manier zijn we dagelijks bezig met mens, dier, planeet en uiteindelijk winst en welvaart voor alle betrokken partijen.

In de downloads vindt u onze laatste Carbon Footprintrapportage en de verificatieverklaring.

Documenten